People

People

Vlastimil Křivan

Institute of Mathematics

Mathematical modelling
Population dynamics
Evolutionary game theory

Luděk Berec

Institute of Mathematics

Mathematical modelling
Population dynamics
Allee effect
Epidemiology
Life history evolution

Tomás Revilla

Institute of Mathematics

Mathematical modelling
Population dynamics
Mutualistic interactions

David S. Boukal

Department of Ecosystem Biology

Mathematical modelling
Predator-prey interaction
Mesoscale experiments
Ekology of water invertebrates
Life history evolution

Štěpán Papáček

Ústav komplexních systémů
(Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity)

Matematické modelování
Biotechnologické procesy
Řasové bioreaktory
Akvakulturní systémy