Teaching

Courses in mathematical biology (All courses are in Czech)

Aplikace matematiky I

Náplní tohoto kurzu je evoluční teorie her. Základní matematické nástroje zde používané zahrnují maticovou algebru a obyčejné diferenciální rovnice.
Odkaz do STAGu

Teoretická ekologie a epidemiologie

Náplní kurzu je vývoj a studium matematických modelů ekologických a epidemiologických systémů. Kurz pokrývá dynamiku jak jedné populace, tak populačních interakcí, včetně potravních sítí. Seznamuje také s věkově, prostorově a pohlavně strukturovanými modely. Řadu modelů představíme v kontextu aplikované ekologie (rybolov, kontrola škůdců). V epidemiologické části seznámíme s modelováním dynamiky epidemických (např. chřipka) a endemických (např. cholera) infekcí, dynamiky infekcí přenášených vektory (např. malárie či lymská borelióza), ale také dynamiky infekcí způsobených makroparazity (např. motolice či schistosomiáza). Věnujeme se také evoluci virulence patogenů či rezistence jejich hostitelů. Důraz je kladen na pochopení významu matematického modelování v ekologii a epidemiologii, na vývoj modelů a porozumění těmto modelům, a na interpretaci výstupů modelů z hlediska biologického poznání.
Odkaz do STAGu

Matematická evoluční ekologie

Tento kurz je úvodem do matematického modelování v evoluční ekologii. Student se seznámí se základními evolučními koncepty: genotyp a fenotyp, zdatnost (fitness) jedince, přírodní výběr, mutace, genetický drift, trade-offs. Představíme hlavní přístupy k matematickým modelům evoluce: populační genetika, kvantitativní genetika, adaptivní dynamika, evoluční teorie her. Dále pak probereme vybrané aplikace evoluční ekologie: evoluce životních cyklů, koevoluce, evoluce pohlavního rozmnožování, pohlavní výběr, konflikt pohlaví.
Odkaz do STAGu

Matematická biologie - Buněčná biologie

Náplní kurzu je vývoj a studium matematických modelů v buněčné biologii. Tento kurz je momentálně v přípravě ...

Volitelné výukové bloky

Nabízíme také řadu volitelných výukových bloků, z kterých je možno postavit kurz na přání, či samostatnou přednášku. Každý blok zabírá přibližně 4 vyučovací hodiny a obsahuje motivační biologickou stránku, vývoj vhodných modelů, jejich analýzu, ale také možnost simulovat je na počítači, biologickou interpretaci výsledků a využití přednášených modelů na reálných příkladech. Každý blok nabízíme ve dvou variantách, méně matematické a standardně matematické.

Aktuální seznam bloků: modelování růstu jedné populace, modelování interakce dravec-kořist, modelování interakce hostitel-parasitoid, modelování epidemických infekcí, modelování endemických nemocí, modelování infekcí přenášených vektory, modelování infekcí způsobených makroparazity, modelování dynamiky infekcí uvnitř hostitele (HIV, chřipka).