Students

Current students

Michal Theuer (Ph.D.) 

Ústav matematiky a statistiky PřF MUNI Brno
Konzistence reprodukce a přenosu pohlavně přenosné infekce v matematických modelech dynamiky infekčních nemocí
Školitel: Luděk Berec

Topics for student work

Bakalářské práce

Modelování interakce dravec-kořist s rychlostí reprodukce kořisti závislou na poměru množství kořisti a množství dravců
Školitel: Luděk Berec
Modelování interakce dravec-kořist se dvěma dravci s různou funkční odpovědí
Školitel: Luděk Berec
Modelování dynamiky epidemické infekce s vakcinací a změnami chování vyvolanými strachem či infekcí
Školitel: Luděk Berec

Magisterské práce

Dizertační práce

Past students

[2019] Eva Janoušková (Ph.D.)

Ústav matematiky a statistiky PřF MUNI Brno
Matematické modelování: dopady kompromisů na dynamiku sterilizujících infekcí
Školitel: Luděk Berec

[2019] Markéta Reindlová (Bc.)

Ústav matematiky PřF JU
Srovnání vlivu infekcí na natalitu a mortalitu populace a jejich aplikace při kontrole škůdců
Školitel: Luděk Berec

[2019] Martina Reindlová (Bc.)

Ústav matematiky PřF JU
Modely typu dravec-kořist se dvěma dravci s různou funkční odpovědí
Školitel: Luděk Berec

[2019] Michaela Malíková (Mgr.)

Ústav matematiky PřF JU
Matematické modelování na buněčné úrovni: enzymatická kinetika, dynamika infekce a farmakologie
Školitel: Luděk Berec

[2016] Tomáš Havelka (Bc.)

Ústav matematiky PřF JU
Analýza epidemiologického modelu s Allee efektem díky problémům s nalezením partnera u infekčních jedinců
Školitel: Luděk Berec

[2015] Veronika Bernhauerová (Ph.D.)

Ústav matematiky a statistiky PřF MUNI Brno
Mathematical models of evolution
Školitel: Luděk Berec

[2015] Michaela Malíková (Bc.)

Ústav matematiky PřF JU
Vliv dimenze a počátečního rozmístění jedinců na růst pohlavně strukturované populace - prostorově explicitní individuálně orientovaný model
Školitel: Luděk Berec

[2015] Michaela Dušáková (Bc.)

Ústav matematiky PřF JU
Analýza modelu typu dravec-kořist s proměnnou funkční odpovědí
Školitel: Luděk Berec

[2014] Petra Světlíková (Bc.)

Ústav matematiky PřF JU
Mathematical modelling of the population dynamics of hemiparasitic plants
Školitel: Luděk Berec

[2014] David Zenkl (Bc.)

Ústav matematiky PřF JU
Analýza matematických modelů populační dynamiky kůrovce
Školitel: Luděk Berec

[2009] Viola Pavlová (Mgr.)

Ústav matematiky PřF JU
Impacts of predation on dynamics of an age-structured population: mathematical modelling and applications
Školitel: Luděk Berec

[2007] Viola Pavlová (Bc.)

Ústav matematiky PřF JU
Kompromis reprodukce a přežití predace při působení Allee efektu
Školitel: Luděk Berec

[2007] Pavla Lhotská (Bc.)

Ústav matematiky PřF JU
Životaschopnost populací psa hyenovitého (Lycaon pictus) v afrických národních parcích
Školitel: Luděk Berec