Lidé

Členové centra

Vlastimil Křivan

Ústav matematiky

Matematické modelování
Populační dynamika
Evoluční teorie her

Luděk Berec

Ústav matematiky

Matematické modelování
Populační dynamika
Allee efekt
Epidemiologie
Evoluce životních strategií

Tomás Revilla

Ústav matematiky

Matematické modelování
Populační dynamika
Mutualistické interakce

David S. Boukal

Katedra biologie ekosystémů

Matematické modelování
Interakce dravec-kořist
Mezoškálové experimenty
Ekologie vodních bezobratlých
Evoluce životních strategií

Štěpán Papáček

Ústav komplexních systémů
(Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity)

Matematické modelování
Biotechnologické procesy
Řasové bioreaktory
Akvakulturní systémy

Visitors

Theodore E. Galanthay

Subhash Khajanchi, Presidency University, Kalkata, Fall 2022