Novinky

50 let časopisu Theoretical Population Biology

Časopis Theoretical Population Biology oslavil padesátileté výročí svojí existence. Při této příležitosti vyšlo speciální číslo časopisu Fifty years of Theoretical Population Biology, které podává přehled o některých významných pracech v časopise publikovaných. V této souvislosti Stanford University publikovala tiskovou zprávu Stanford scientists commemorate 50 years of a “famously obscure” field, která se zabývá vztahem matematiky […]

Více →

Přednáška v Jihočeském muzeu: Matematika epidemií

Jen stěží si lze představit, že k získání znalostí o průběhu a následcích epidemií nějaký patogen úmyslně vypustíme a budeme sledovat, co se děje. I proto je tu matematika. Předpovědi matematických modelů totiž hrají velmi důležitou roli jak při tvorbě pandemických plánů organizací jako CDC či WHO, tak při boji s právě probíhající epidemií. V […]

Více →

Modelování rakoviny

Integrated Mathematical Oncology centrum je součástí Moffitt Cancer Center v Tampě, Florida. Zabývá se aplikacemi matematiky na modelování někerých typů rakoviny. Např. zde byl vypracován tzv. adaptivní přístup k léčbě některých typů rakoviny. Tento přístup používá modely evoluční teorie her a populační dynamiky a byl použit v nejméně jední klinické studii. Integrated Mathematical Oncology má […]

Více →

Interakční sítě

Interakční sítě se vyskytují jak v ekologii (např. potravní sítě), tak i v biologii (např. genové nebo neuronové sítě). Ve svém výzkumu jsem se zaměřil na vliv adaptivního chování jedinců na druhovou koexistenci v potravních sítích (např. Berec et al. 2010, Krivan 2014) a v interakčních sítích s různými typy interakcí (např. Melian et al. […]

Více →

Evoluce lac operonu

Bakterie, které rostou na směsi dvou nebo více substrátů (např. laktózy a glukózy), nemetabolizují tyto substráty najednou, ale postupně, tj. bakterie nejprve využívají glukózu a po jejím vyčerpání se metabolismus přepne na laktózu. Molekulární mechanismus popsali François Jacob and Jacques Monod (Nobelova cena v roce 1965). V práci Krivan (2006) se řeší následující otázka: Je […]

Více →

Konzistence reprodukce a přenosu pohlavně přenosné infekce

Klasické modely dynamiky infekčních nemocí popisují reprodukci hostitelské populace nezávisle na popisu přenosu dané infekce. To je v pořádku v případě infekcí přenášených vzduchem či přenašeči, a také v případě pohlavně přenosných nemocí u lidí, kde pouze zanedbatelné procento pohlavních aktů vede k reprodukci. Může to však být zásadním nedostatkem v případě pohlavně přenosných nemocí […]

Více →

Přednáška: Proč by měl Darwin rád teorii her?

Evoluční teorie her je matematickým vyjádřením Darwinovy evoluční teorie. V přednášce se seznámíme se základními koncepty evoluční teorie her (např. Nashova rovnováha, evolučně stabilní strategie) a na jednoduchých modelech si ukážeme, jak tato teorie vysvětluje např. evoluci agresivity nebo evoluci kooperace. Pozvánka na přednášku

Více →