Category Archives: Internet

Mathematical models of malaria

Matematické modelování je nezbytným nástrojem zkoumání dynamiky infekčních nemocí. Jednou z nejvíce modelovaných nemocí je malárie. První modely malárie se díky Siru Ronaldu Rossovi objevily před více než 100 lety a v závislosti na zkoumané otázce se různě složité objevují dodnes. Článek Mandal et al. (2012) nás provádí historií modelování malárie a shrnuje jak základní principy, tak hlavní směry vývoje těchto modelů. Jeho dalším cílem je pomoci biologům lépe tyto modely chápat a interpretovat a ukázat matematickým biologům některé další možné cesty vývoje.